POGOJI za stran za blagajno

POGOJI

ČE NI DRUGAČE PISNO DOGOVORJENO, SO NASLEDNJI POGOJI PRODAJE IZDELKOV OMEJENI NA IZDELKE, VKLJUČENE V TEM DOKUMENTU.
Ti pogoji predstavljajo zavezujočo pogodbo med kupcem in LUX LES Dom-Dekor, proizvodnja, trgovina in storitve, d. o. o. (»LUX LES Dom-Dekor«) in so v tem besedilu imenovani »Pogoji«. Kupec sprejema te pogoje z nakupom ali oddajo naročila pri LUX LES Dom-Dekor ali z nakupom na kateri koli povezani spletni strani LUX LES Dom-Dekor. Ti pogoji se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
Kupec soglaša s prejemanjem elektronskih zapisov; posamezni potrošniki lahko prekličejo soglasje za prejemanje elektronskih zapisov ali zahtevajo zapis v neelektronski obliki tako, da se obrnejo na LUX LES Dom-Dekor.

Veljavno pravo. Ti pogoji in vsi sporazumi, v katere so vključeni, se urejajo, razlagajo in izvajajo izključno po zakonih Republike Slovenije in v skladu z njimi, razen pravil o navskrižju zakonov. Stranke se dogovorijo in se podrejajo osebni sodni pristojnosti in sodišču na Državnem sodišču Republike Slovenije.

Omejena garancija. Vsi izdelki, ki jih prodaja LUX LES Dom-Dekor, se prodajajo kot novi in imajo LUX LES Dom-Dekor omejeno standardno garancijo, razen če je navedeno drugače. V skladu s pogoji, izključitvami in omejitvami, ki sledijo, LUX LES Dom-Dekor jamči, da njegovi izdelki nimajo napak v materialih in izdelavi. LUX LES Dom-Dekor zagotavlja pet (5) letno garancijo od datuma dobave lesenih plošč in lesenega pohištva ter trideset (30) dnevno garancijo od datuma dobave za ure. V obsegu, ki ga dovoljuje lokalna zakonodaja, LUX LES Dom-Dekor jamči, da bo po lastni presoji popravil, zamenjal ali povrnil vrednost vseh izdelkov, pri katerih se v omejenem garancijskem roku pojavi napaka v materialih ali izdelavi. Omejena garancija za plošče zajema kakršne koli napake pri izdelavi plošč. Omejena garancija za strojno opremo NE krije težav, ki so neposredno ali posredno posledica:

 • Kupčevega neupoštevanja navodil za izdelek.
 • Kupčevega neizvajanja preventivnega vzdrževanja.
 • Nesreč, zlorab, razlitja tekočine, napačne uporabe ali težav z električno energijo.
 • Višje sile, vključno z naravnimi nesrečami, požari, potresi in nevihtami, vendar ne omejeno nanje.
 • Obrabe kot posledice normalne rabe.
 • Izdelkov z manjkajočimi ali spremenjenimi servisnimi oznakami ali serijskimi številkami.
 • Izdelkov, za katere LUX LES Dom-Dekor ni prejel plačila.

Razen izrecnih jamstev, ki jih vsebujejo ti pogoji in v obsegu, ki ni prepovedan z zakonom, LUX LES Dom-Dekor IZRECNO ZAVRAČA VSE DRUGE IZRAŽENE ALI IMPLICITNE, ZAKONSKE ALI DRUGE GARANCIJE IN POGOJE, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA (1) JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, (2) JAMSTVA PRIMERNOSTI ZA POSEBEN NAMEN IN (3) GARANCIJE PROTI SKRITIM ALI PRIKRITIM NAPAKAM. LUX LES Dom-Dekor NI ODGOVOREN PRED NOBENIMI PRAVNIMI SREDSTVI, KI SO PREDLOŽENA V TEH POGOJIH, IN NE SPREJEMA ODGOVORNOSTI ZA POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO TER ZA ZAHTEVKE TRETJE OSEBE DO KUPCA ZA POVRNITEV ŠKODE. Po izteku garancijskega roka ne bodo veljale nobene garancije ali pogoji, bodisi izrecni bodisi implicitni. Nekatere države, province, ali sodne pristojnosti ne dovoljujejo omejitev, kako dolgo traja implicitna garancija ali pogoj, zato ta omejitev morda ne velja za vas.

Cene. LUX LES Dom-Dekor si pridržuje pravico do prilagoditev cen ponujenih izdelkov in storitev. Navedene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in, razen če so posebej vključene v ponudbo ali račun, ne vključujejo davkov, stroškov manipulacije, pošiljanja, prevoza, dajatev ali drugih stroškov. Kupec je odgovoren za vse veljavne pristojbine in vse zvezne, državne, občinske in druge vladne davke na prodajo in dostavo izdelkov. Za spoštovanje je treba LUX LES Dom-Dekor pred odpremo predložiti veljavno potrdilo o oprostitvi.

Načini plačila. Stranka lahko izbira med razpoložljivimi načini plačila med in pred zaključkom postopka naročanja. LUX LES Dom-Dekor sprejema vse večje kreditne kartice. LUX LES Dom-Dekor sprejema PayPal, kreditne in debetne bančne kartice, COD, bančno nakazilo, overjen ček, blagajniški ček, osebni ček in ček podjetja. LUX LES Dom-Dekor ne shranjuje podatkov o bančni kartici. Naslova za izstavitev računa in pošiljanje se morata ujemati. Morda bo potrebna dodatna dokumentacija. LUX LES Dom-Dekor si pridržuje pravico, da ne izda nobenega izdelka ali storitve, dokler se vsa plačila ne odobrijo in ne knjižijo na bančni račun LUX LES Dom-Dekor. Kupec se ima pravico prijaviti za neto pogoje le, če je že predhodno kupoval pri LUX LES Dom-Dekor. LUX LES Dom-Dekor lahko po lastni presoji kupcu ponudi kreditne pogoje glede na status kupca in izpolnitev obrazca za kreditno vlogo, ki ga priskrbi in odobri LUX LES Dom-Dekor. Če je odobren, LUX LES Dom-Dekor ponudi pogoje za vsak primer posebej. V primeru odobritve kreditnih pogojev niso veljavne nobene spremembe, če jih LUX LES Dom-Dekor ne poda pisno.

Če se plačilo izvede preko tretjega ponudnika storitev, npr. PayPal ali Stripe, veljajo tudi njihova določila in pogoji.

Storitev »Buy Now, Pay Later« Klarna Bank AB (publ), Švedska. Storitev »Buy Now, Pay Later« Klarna Bank AB (publ), Švedska, je na voljo za vsak naš izdelek za naše stranke iz Finske, Belgije, Nemčije, Avstrije, Nizozemske, Španije in Italije. Ta storitev »Buy Now, Pay Later« je na voljo v razdelku »Blagajnа« na našem spletnem mestu. Odločitev za to storitev »Buy Now, Pay Later« sprejme samo Klarna Bank AB (publ) za vsak nakup in za vsako stranko posebej.

Če je plačilo opravljeno prek storitve »Buy Now, Pay Later« Klarna Bank AB (publ), Švedska, veljajo tudi njihovi pogoji.

Storitev »Plačaj polog«. Za vsak naš izdelek je za naše kupce iz Slovenije na voljo storitev »Plačaj polog« oziroma storitev plačila izdelkov po delih. Ta storitev »Plačaj polog« je na voljo v razdelku »Blagajna« na našem spletnem mestu. Število plačil, njihov rok in zneski so navedeni v naročilu, ki ga po opravljenem nakupu na naši strani pošljejo kupcu po e-pošti. LUX LES Dom-Decor si pridržuje pravico do spremembe števila plačil, njihovega časa in zneskov plačil za storitev »Plačaj polog«. Ponudbe se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Vsa plačila morajo biti opravljena na datum, ki je naveden v naročilu.
Če stranka ne izvede plačila v določenem roku, stranka takoj zapade v zamudo. V tem primeru mora naročnik plačati obresti v višini 5 % zneska naročila za vsak zamudni dan.
Naročnikova obveznost plačila zamudnih obresti ne izključuje uveljavljanja nadaljnje škode, ki je nastala zaradi neplačila s strani Prodajalca LUX LES Dom-Dekor.
Stranke imajo pravico do pobotanja nasprotnih terjatev le pod pogojem, da so pravno veljavne ali priznane s strani  LUX LES Dom-Dekor. Stranka lahko uveljavlja pravico do pridržanja le, če je terjatev povezana z istim pogodbenim razmerjem.

Pošiljanje. Odpremljenih naročil ni mogoče spreminjati. Če ni navedeno drugače, LUX LES Dom-Dekor pošilja prek Pošte Slovenije. Pošiljke so s kopenskim prevozom dostavljene v času do 30 dni, odvisno od namembnega kraja. LUX LES Dom-Dekor ne pošilja na naslove poštnih predalov ali APO/AFO naslove za pošiljanje. LUX LES Dom-Dekor nosi stroške zavarovanja, če kupec izbere »Dostava na podlagi teže + zavarovanje (CIP)«, INCOTERMS 2020 CIP. Kupec je nosi stroške zavarovanja, če izbere »Dostava na podlagi teže (CPT)«, INCOTERMS 2020 CPT. Kupec je dolžan plačati vse carine, dajatve in davke za mednarodne pošiljke. Če carina izdelek zavrne ali ga ni mogoče dostaviti, je kupec odgovoren za plačilo vseh pristojbin. Če pošiljka zamuja več kot dva tedna od datuma pošiljke, dogovorjenega s stranko, ima kupec pravico do preklica naročila. Poleg tega je LUX LES Dom-Dekor v teh okoliščinah upravičen do odstopa od naročila. V tem primeru LUX LES Dom-Dekor nemudoma povrne vsa plačila, ki jih je Stranka že opravila. V kolikor je bila uporabljena storitev »Plačaj polog«, se pošiljka izvede po prejemu plačil, navedenih v naročilu.

Dostava, naslov (ali lastništvo) in tveganje izgube. Izdelki ostanejo v lasti LUX LES Dom-Dekor do celotnega plačila. Lastninska pravica do izdelkov in tveganje izgube ali poškodbe med pošiljanjem preide z LUX LES Dom-Dekor na kupca ob dostavi izdelkov prevozniku (INCOTERMS 2020 CIP – »Prevoz in zavarovanje plačana« ali INCOTERMS 2020 CPT – »Prevoz plačan«).
 

Vračila. Ko je izdelek dostavljen, je kupec odgovoren, da izdelek pregleda in v petih (5) dneh od prejema obvesti LUX LES Dom-Dekor o kakršni koli poškodbi. Vse zahteve, predložene po 5 dneh, bodo obravnavane za vsak primer posebej. Vse izdelke lahko vrnete ali zamenjate v tridesetih (30) dneh po prejemu. Za začetek postopka vračila mora kupec izpolniti obrazec za dovoljenje za vračilo blaga (RMA). Po izpolnitvi bo izdana referenčna številka RMA. Razen če je izdelek pokvarjen ali je vrnitev posledica napake s strani LUX LES Dom-Dekor, bo LUX LES Dom-Dekor zaračunal provizijo za obnovo v višini 20 % plačane kupnine in morebitni davek na promet. Pred vračilom izdelka mora kupec najprej stopiti v stik z LUX LES Dom-Dekor in pridobiti referenčno številko RMA pred koncem veljavnega obdobja vračila. LUX LES Dom-Dekor ne bo sprejel vračil brez referenčne številke RMA. Ko LUX LES Dom-Dekor prejme izdelek, se začne postopek vračila kupnine. Vračila bodo izvršena samo v prvotni obliki plačila. Prvotnih stroškov pošiljanja in manipulacije ni mogoče povrniti.
Vsi izdelki morajo imeti nalepko za odpremo z naslovom:
LUX LES Dom-Dekor d.o.o.
Oddelek za vračila
Referenčna številka RMA
Dragovanja vas 6A, 8343 Dragatuš, Slovenija

Izklop iz prava vračanja. Pravica do vračila ne velja za dobavo blaga, ki je izdelano po specifikacijah kupca ali jasno prilagojeno osebnim potrebam.

Omejitev odgovornosti. LUX LES Dom-Dekor ne odgovarja, če kupcu ni dodelil ali rezerviral nobenega izdelka ali če izdelka ni dostavil v določenem roku. KUPEC SE STRINJA, DA JE ODGOVORNOST LUX LES Dom-Dekor ZA IZPLAČILO ODŠKODNINE, KI SE POJAVI PO TEH POGOJIH, BODISI POGODBENA, ODŠKODNINSKA ALI DRUGAČNA, OMEJENA NA DEJANSKO, DOKAZANO, NEPOSREDNO ŠKODO IN NE PRESEGA NETO ZNESKA, KI GA JE KUPEC PLAČAL LUX LES Dom-Dekor ZA TISTI IZDELEK ALI STORITEV, KI JE PREDMET TERJATVE. RAZEN ODŠKODNINSKIH OBVEZNOSTI IN KRŠITEV ZAUPNOSTI, LUX LES Dom-Dekor NIKOLI NI ODGOVOREN ZA POSREDNO, POSEBNO, KAZNIVO, POSLEDIČNO ALI NAKLJUČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z, A NE OMEJENO NA IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO PRIČAKOVANEGA DOBIČKA, IZGUBO PODATKOV ALI VARNOSTNO KRŠITEV ALI DRUGO GOSPODARSKO IZGUBO, KI SE POJAVI ZARADI ALI V POVEZAVI S KRŠITVIJO ALI NEIZPOLNJEVANJEM POGOJEV ALI KATERIMI KOLI IZDELKI ALI INFORMACIJAMI, TUDI ČE JE BILO PODANO OBVESTILO O MOŽNOSTI NASTANKA TE ŠKODE. POGODBENICI SE IZRECNO ODPOVEDUJETA VSEM ZAHTEVKOM ZA POVRNITEV TAKE ŠKODE.

Višja sila. LUX LES Dom-Dekor ne odgovarja ali se šteje, da krši te pogoje zaradi kakršne koli zamude pri izvajanju ali neizpolnjevanja katere koli svoje obveznosti v zvezi z izdelki, če je zamuda ali neizvajanje izven njegovega razumnega nadzora. Naslednje se šteje za vzroke, ki so zunaj razumnega nadzora katere koli strani, vključno, a ne omejeno nanje:

 • Višja sila, eksplozija, poplava, vihar, neugodne vremenske razmere, požar ali nesreča,
 • Vojna, nemiri, civilna vstaja, terorizem, sabotaža,
 • Embargo uvoza ali izvoza,
 • Vladne prednostne naloge, akti, omejitve, predpisi,
 • Pomanjkanje ali nedobava materiala, delovne sile ali stavke.

Razmerje. Odnos med LUX LES Dom-Dekor in kupcem je odnos neodvisnih izvajalcev in ne odnos delodajalca/zaposlenega, partnerstva ali skupnega podjetja. Nobena stranka ne daje nobene garancije, jamstva ali zastopanja, pisnega ali ustnega, v imenu druge stranke.

Prenos pogodbe. LUX LES Dom-Dekor lahko brez soglasja kupca dodeli ali odda podizvajalcem vse ali kateri koli del svojih pravic ali obveznosti v zvezi s prodajo izdelkov ali izvajanjem storitev ali odstopi pravico do prejema plačil brez kupčevega soglasja. Kupec ne sme odstopiti svojih pravic ali obveznosti v skladu s temi pogoji brez predhodnega pisnega soglasja LUX LES Dom-Dekor. Vsak poskus dodelitve brez soglasja LUX LES Dom-Dekor bo ničen brez kakršne koli veljavnosti ali učinka.

Arbitraža. Vsak zahtevek, nestrinjanje ali spor (bodisi pogodbeni, odškodninski ali drugačni, že obstoječi, sedanji ali prihodnji, ki vključuje, vendar ni omejen na zakonsko, običajno pravo, namerno odškodninsko pravo in pravične zahtevke), ki izvira iz izdelkov ali se nanaša na storitve, razlago ali uporabo teh pogojev ali LUX LES Dom-Dekor oglaševanje ali trženje BODO REŠENI IZKLJUČNO IN DOKONČNO Z ZAVEZUJOČO ARBITRAŽO. Če se izbere arbitraža, se bo izvedla v skladu z ZAKONOM REPUBLIKE SLOVENIJE. Če arbitražo v zvezi z zahtevkom izbere katera koli stranka, niti LUX LES Dom-Dekor niti kupec ne bosta imela pravice vložiti tožbenega zahtevka na sodišču ali zahtevati sojenja s poroto glede tega zahtevka ali sodelovati pri odkrivanju pred arbitražo, razen kot je določeno v veljavnih arbitražnih pravilih ali po dogovoru vpletenih strani. Poleg tega kupec ne bo imel pravice sodelovati kot zastopnik ali član katerega koli razreda tožnikov, ki se nanaša na kateri koli zahtevek. Ne glede na katero koli določbo zakona, vključeno v te pogoje, za ta arbitražni sporazum velja ZAKON O ARBITRAŽI SLOVENIJE. Arbitraža bo potekala izključno v Ljubljani, Slovenija, in kupec se podreja tej sodni pristojnosti ter se odpoveduje pravici do spremembe prizorišča. Vsako pristojno sodišče lahko razsodi o razsodbi arbitra/-ov. Vsaka vpletena stranka nosi svoje stroške kakršnega koli pravnega zastopanja, odkritja ali raziskav, potrebnih za dokončanje arbitraže. Obstoj ali rezultati katere koli arbitraže bodo obravnavani kot zaupni. Ne glede na vse, kar nasprotuje temu dokumentu, se lahko vse zadeve, ki se nanašajo na izterjavo zneskov, ki jih dolgujete LUX LES Dom-Dekor in izhajajo iz izdelkov ali storitev, rešujejo pred sodiščem in ne z arbitražo brez kakršne koli veljavnosti ali učinka.

Celotna pogodba. Ti splošni pogoji naj bi bili edina in popolna izjava o obveznostih in pravicah strank glede vseh zadev, določenih v njih, in nadomeščajo vse prejšnje dogovore, sporazume, pogajanja in predloge v zvezi z njimi. Nobena pogodbena stranka se ne bo odpovedala ali spremenila katere koli določbe teh pogojev, razen če je takšna odpoved ali sprememba v pisni obliki in jo podpišeta obe strani.