OMEJENA GARANCIJA za lesene KOCKE LUX LES Dom-Dekor za projekte “naredi si sam” (DIY)

OMEJENA GARANCIJA
za lesene KOCKE LUX LES Dom-Dekor za projekte “naredi si sam” (DIY)

LUX LES Dom-Dekor daje garancijo na svoje DIY-izdelke, ki velja za prvega kupca eno leto od datuma nakupa, pod pogojem, da se je artikel uporabljal izključno v DIY-namene.

Omejena garancija LUX LES Dom-Dekor krije samo škodo na kupljenih elementih, in sicer samo takšno, ki jo je mogoče pripisati neustreznemu materialu in slabi izdelavi. Garancija ne vključuje izdelkov, ki so bili poškodovani ali spremenjeni nenamerno, zaradi nesreče, pri uporabi, montaži ali vzdrževanju.

Garancija tudi ne krije običajne obrabe ter okvar in poškodb, za katere je kupec vedel ob nakupu DIY-izdelkov LUX LES Dom-Dekor.

Ta garancija na noben način ne jamči, da je izdelek primeren za kakršno koli posebno uporabo.

LUX LES Dom-Dekor V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA, IZGUBO PRIHRANKOV ALI DRUGO NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE IZDELKA, ČEPRAV JE BIL LUX LES Dom-Dekor SEZNANJEN Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKŠNE ŠKODE, PRAV TAKO NI DOLŽAN ODGOVORITI NA NOBEN ZAHTEVEK, KI GA NE VLOŽI KUPEC.

ZGORNJA GARANCIJA NADOMEŠČA VSA DRUGA JAMSTVA, IZRECNA ALI IMPLICITNA, VKLJUČNO Z JAMSTVI V ZVEZI S PRODAJO OZIROMA USTREZNOSTJO ZA KATERI KOLI POSEBEN NAMEN ALI UPORABO.

Garancijski zahtevek je veljaven samo s priloženim originalnim računom.

Ta omejena garancija podjetja LUX LES Dom-Dekor na noben način ne omejuje vaših zakonitih pravic, ki jih opredeljuje slovenski Zakon o varstvu potrošnikov.

Za izdelke, ki ne spadajo v DIY-program, velja naša splošna garancija.