Mize LUX LES Dom-Dekor

LUX LES Dom-Dekor mize. OMEJENA GARANCIJA

Kaj zajema naše kritje:

Mize za kavo LUX LES Dom-Dekor ne bodo imele tovarniških napak 10 let od datuma prvega nakupa. Ob upoštevanju omejitev in izjem, ki jih vključuje ta omejena 10-letna garancija, bo LUX LES Dom-Dekor po lastni presoji zamenjal izdelek ali komponente s tovarniško napako s primerljivim izdelkom ali komponentami oziroma poskrbel za njihovo popravilo.

Les je naravni material, zato ima nekatere nepopolnosti, barvne in strukturne variacije, ki se pojmujejo kot del njegove naravne lepote. Naravne variacije v barvi, grčavosti, teksturi, vzorcih itd. se ne obravnavajo kot napake izdelave in materialov. Lesene površine se lahko opraskajo, na njih nastanejo zareze, vdolbine ipd., če se nepravilno uporabljajo in negujejo. Kupci morajo tudi upoštevati, da se vse zaključne plasti z leti zmehčajo.

Naši dizajni se ves čas razvijajo, zato lahko opazite kakšno razliko pri vogalih, elementih idr. v primerjavi s slikami, objavljenimi na spletu. Vsaka miza za kavo LUX LES Dom-Dekor ima lahko zaradi individualne ročne izdelave manjša odstopanja v velikosti, obliki, zaključni obdelavi itn.

Ta garancija krije samo nakupe, opravljene na spletni strani luxles.si in/ali pri pooblaščenih prodajalcih.

Kaj morate upoštevati, da bo garancija ostala veljavna:

 • Mize za kavo LUX LES Dom-Dekor se smejo uporabljati samo v notranjih prostorih.
 • Montažo je treba opraviti v skladu s pisnimi navodili (prosimo, glejte zavihek »NAMESTITEV«), pri čemer morate pred, med in po opravljeni montaži ohranjati v prostoru vlažnost od 30 do 55 %. Postavitev miz za kavo LUX LES Dom-Dekor se ne priporoča v kopalnicah.

Izjeme pri garanciji: Česa ne krije ta garancija:

 • Garancijsko kritje ne velja za mize za kavo, ki so bile montirane kljub očitnim napakam.
 • Garancija ne krije poškodb zaradi neustreznih pogojev, napačne uporabe izdelka, poškodb pri transportu, izpostavljenosti ekstremni vročini, spreminjanja, predrugačenja ali nezgod, ki med drugim vključujejo močne udarce, praskanje, rezanje, brezbrižnost, sledi markerjev, barvnih svinčnikov, nalivnikov ali kemične poškodbe.
 • Ni kritja za praske, vdolbine, zareze in sledi pisal, ki so bile jasno vidne v času montaže.
 • Garancijsko kritje ne velja za poškodbe zaradi vode, ki jih med drugim povzročijo naravne nesreče, napake na napravah, izhajanje vlage iz betonskega zidu ali stropa oziroma zunanji vir vode zaradi delovanja razprševalnih sistemov, snega, dežja, ali pa voda, ki vstopi skozi odprto okno ali vrata, itd.
 • Garancija ne krije nepravilnega čiščenja – glejte zavihek »NEGA in ČIŠČENJE«.
 • Les je naravni izdelek; razlike v vzorcu, strukturi, barvi in/ali teksturi so normalne in se ne pojmujejo kot napake, zato se garancija ne nanaša nanje. Garancija ne velja za naravne spremembe barv, ki se sčasoma pojavijo v lesu zaradi izpostavljenosti UV svetlobi. Barvni pigment na mizi za kavo se lahko sčasoma spremeni ali zmehča zaradi izpostavljenosti fluorescentni in sončni svetlobi.
 • Ni kritja barvnega ujemanja z drugimi lesenimi izdelki, kot so štukature, stopnice, omare.
 • Na mizah za kavo LUX LES Dom-Dekor se ne sme stati ali sedeti. Garancija ne krije poškodb zaradi neustrezne uporabe ali delovanja prevelike sile. Produkta ne smete kakor koli spreminjati, predrugačevati ali preoblikovati.
 • Če je treba izdelek ali njegov del zamenjati, vendar točno takšen izdelek ali njegov del ni več na voljo, si LUX LES Dom-Dekor pridržuje pravico do uporabe alternativnega podobnega izdelka ali dela.
 • Ta omejena jamstva zagotavljajo kritje prvemu kupcu in ne veljajo za najem izdelka ali njegovo komercialno uporabo.
 • Škoda, ki nastane med prevozom, se obravnava v skladu s pravili prevoznika in zavarovalnice. Takšne poškodbe morate sporočiti še isti dan, ko prejmete blago.
 • Vse pohištvo je treba odpreti in preveriti morebitne okvare/poškodbe. Če jih opazite, nas morate o tem obvestiti v roku 24 ur od prejema blaga. Zahtevka, ki bo predložen po izteku tega roka, ne bomo upoštevali. Če se pohištvo dalj časa ne bo uporabljalo, ga je priporočljivo odpreti ter shraniti na varnem in hladnem mestu, da se izognete nenamernim poškodbam in škodi zaradi vročine.
 • V primeru poškodb med prevozom mora prodajalec blago vrniti v originalni embalaži, kot ga je prejel od kupca.
 • Stroške prevoza blaga, ki ga je treba popraviti ali zamenjati, nosi kupec. Izjema je zamenjava blaga, poškodovanega med prevozom, če se nas o tem obvesti ob dostavi.
 • To besedilo je popolna in izključna izjava o garanciji ter je v skladu z vsemi drugimi izrecnimi in/ali zakonskimi jamstvi. Proizvajalec v največji meri, ki jo dovoljuje slovenska zakonodaja, zavrača vsa druga jamstva, izrecna ali implicitna, vključno z vsemi implicitnimi zastopanji ali jamstvi v zvezi s prodajo ali ustreznostjo za kateri koli poseben primer. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za posledične, naključne, posebne ali eksemplarične poškodbe, tako da ta izključnost morda ne velja za vas. Ta garancija vam daje posebne zakonite pravice, morda imate po slovenski zakonodaji tudi druge pravice. Edini ukrep, ki vam ga zagotavljamo, je popravilo ali zamenjava okvarjenih izdelkov. Ta garancija ne krije stroškov montaže ali ponovne montaže.
 • Noben monter, prodajalec, distributer ali posrednik ni pooblaščen za širjenje ali spreminjanje obsega obveznosti ali omejitev, ki jih določa ta garancija.
 • Vsi spori, povezani z nakupom tega izdelka ali to garancijo, se obvezno in zavezujoče rešujejo v Sloveniji v skladu s slovenskim pravom.
 • Proizvajalec se ukvarja samo z zahtevki, ki se nanašajo na izdelek, ki je bil kupljen pri pooblaščenem prodajalcu v originalni embalaži.

Kako vložiti garancijski zahtevek:

Obrnite se na prodajalca, pri katerem ste kupili mizo za kavo LUX LES Dom-Dekor, v 7 dneh po zaznavi potencialne napake ter mu sporočite podrobnosti o napaki. Če ugotovi, da gre za tovarniško napako, ki je ni bilo opaziti v času montaže, bo pisni zahtevek posredoval proizvajalcu. Če bo zahtevek odobren, lahko proizvajalec ponudi možnost popravila, zamenjave ali povračila prvotnih stroškov nakupa okvarjenih materialov. Prodajalec bo obvestil kupca o statusu zahtevka. Garancija je omejena zgolj na stroške miz za kavo LUX LES Dom-Dekor.

Ogled v zvezi z zahtevkom: Če se ugotovi, da je potreben ogled montaže miz za kavo LUX LES Dom-Dekor, se pri reševanju zahtevka kot dokazi upoštevajo samo poročila neodvisnih oglednikov, ki jih vnaprej pooblasti in odobri proizvajalec.