Categories
NOVICE IN BLOG

Protipožarna zaščita lesa

Slider

 

PROTIPOŽARNA ZAŠČITA LESA
LESNI IZDELKI IN POŽARNA VARNOST

Trajnost in vsestranskost, estetska vrednost in ekološke lastnosti navdihujejo oblikovalce inovativnih izdelkov iz lesa in lesnih gradbenih tehnologij. Sodobni zaviralci ognja izboljšujejo naravne lastnosti ognjeodpornosti lesa in omogočajo gradnjo večnadstropnih lesenih zgradb, ki so skladne s predpisi o gradbeni in požarni varnosti.

OKOLJU PRIJAZEN MATERIAL
IN BOLJŠE POČUTJE

Uporaba lesa v gradbeništvu se spodbuja iz več razlogov. Najpomembnejši so povezani z bojem proti podnebnim spremembam, spodbujanjem trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva ter izboljšanjem učinkovite rabe virov in energetske učinkovitosti v gradbeništvu. Les, pridobljen iz trajnostno vodenih in certificiranih gozdov, je okolju prijazna izbira.

Ne samo, da je obnovljiv in pogosto lokalen naravni vir, je tudi lahka snov, ki jo je mogoče reciklirati in učinkovito absorbira ogljikov dioksid iz ozračja. Zato je pogostejša uporaba lesa v gradbeništvu upravičena. Več lesa, kot vsebuje zgradba, bolj prispeva k boju proti podnebnim spremembam. Med rastjo drevo absorbira približno eno tono ogljikovega dioksida na kubični meter, z drugimi besedami približno 250 kg ogljika v celotnem življenjskem ciklu stavbe.

ZAHTEVE ZA PROTIPOŽARNO ZAŠČITO LESA

Glavna skrb pri protipožarni zaščiti je, da je rešitev skladna z zahtevami gradbenih predpisov. Drugi ključni vidiki so povezani z vizualnimi možnostmi, trajnostjo, zdravstvenimi pomisleki in okoljsko varnostjo. Rešitev mora biti tudi ekonomična v smislu razmerja med stroški in koristmi.

Standardi požarne varnosti za lesene stavbe so visoki v skladu z mednarodnimi, nacionalnimi in lokalnimi gradbenimi predpisi. V Evropi so jedro zahtev evropski gradbeni standardi. Eurocode 5 opisuje, kako oblikovati lesene zgradbe iz masivnega, žaganega, skobljanega lesa ali lesa v obliki palic, vezane plošče ali strukturnih izdelkov na osnovi lesa (npr. LVL in CLT) ali lesenih plošč. Sem spadajo tudi predpisi o protipožarni konstrukciji.

POŽARNO TESTIRANJE LESNIH IZDELKOV

Obnašanje gradbenih materialov pri požaru se že med razvojem izdelka preizkuša na različne načine. V Evropi se regulativna požarna klasifikacija izvaja na vseh gradbenih proizvodih, vključno z lesnimi izdelki, v skladu s standardom SFS-EN 13501-1 + A1 s preskusi, skladnimi s sistemom Euroclass. Testiranje izvaja pooblaščeni komercialni preskusni laboratorij.

SISTEM EUROCLASS

Evropsko požarno testiranje gradbenih izdelkov temelji na sistemu Euroclass z naslednjimi standardiziranimi testi:

1. Požarno tehnično preskušanje gradbenih izdelkov – negorljivost: EN ISO 1182

2. Požarno tehnično preskušanje gradbenih izdelkov – preskus z enim samim gorečim predmetom (SBI): EN 13823

3. Požarno tehnično preskušanje gradbenih izdelkov – preskus vnetljivosti: EN ISO 11925-2

 

Leseni izdelki, obdelani z zaviralci ognja PROMADUR, denimo so skladni z Euroclass B-s1, d0. To pomeni, da izdelki v zelo omejenem obsegu prispevajo k ognju, njihova proizvodnja dima je zelo omejena in ne nastanejo goreče kapljice. Zahteve Euroclass za gradbene materiale so A1, A2, B, C, D, E in F. Nastajanje dima in nastanek gorečih kapljic sta izražena z dodatnima razredoma s in d. Razredi nastajanja dima so s1, s2 in s3, razredi gorečih kapljic pa so 0, d1 in d2.

 

RAZREDI EUROCLASS OZNAČUJEJO NASLEDNJE ZNAČILNOSTI:

A1– Izdelki sploh ne bodo prispevali k ognju.

A2– Izdelki bodo prispevali k ognju v izjemno omejenem obsegu.

B– Izdelki bodo prispevali k ognju v zelo omejenem obsegu.

C– Izdelki bodo prispevali k ognju v omejenem obsegu.

D– Izdelki bodo prispevali k ognju v sprejemljivem obsegu.

E– Odpornost izdelkov na ogenj je sprejemljiva.

F – Noben odziv na ogenj ni določen.

s1– Nastajanje dima je zelo omejeno.

s2– Nastajanje dima je omejeno.

s3– Nastajanje dima ne izpolnjuje zahtev razreda s1 ali s2.

d0– Ne nastajajo goreče kapljice ali delci.

d1 – Goreče kapljice ali delci se hitro ugasijo.

d2– The formation of flaming droplets or particles does not meet the requirements of class d0 or d1.

NOTRANJE POVRŠINE

Tudi številne notranje površine morajo izpolnjevati zahteve Euroclass B-s1, d0. Takšne zgradbe vključujejo negovalne zgradbe požarnega razreda P1 in P2, bivalne in pisarniške objekte požarnega razreda P2, trgovine, razstavne dvorane in knjižnice, s površino večjo od 300 m2, ter številne objekte, v katerih se hranijo ali obdelujejo goriva ali druge vnetljive snovi. Lesene notranje plošče so lahko tudi industrijsko zaščitene pred požarom in imajo oznako CE, ki označuje njihovo primernost za ta požarni razred.

Drugi leseni notranji izdelki, ki jih je treba zaščititi pred požarom, lahko vključujejo talne plošče, stopniščne konstrukcije in različne zvočne plošče, ki vsebujejo les.

Notranje površine je treba obdelati z zaviralci ognja z nizkimi emisijami.

PROTIPOŽARNA OBDELAVA LESNIH IZDELKOV

Industrijska obdelava omogoča izdelavo certificiranih izdelkov, pripravljenih za uporabo. To pospeši gradbeni projekt in zagotovi izpolnjevanje zahtev glede požarnega razreda. Obdelavo na kraju samem v skladu z navodili morajo posebej odobriti gradbeni nadzorni organi.

 

Več informacij o prevlekah PROMADUR je na voljo na spletni strani:

 

Spletna stran Promat

Tehnični seznam PROMADUR


Stopite v stik z nami in zagotovili vam bomo visokokakovostno storitev na področju lesene notranje opreme, gradbenega dela in protipožarne zaščite lesa.
Sledite naši spletni strani in nas spremljajte na Facebooku in Instagramu.


 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja